Dziecięca rozrywka mocno zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. 20-25 lat temu młode pokolenie spędzało swój wolny czas głównie na świeżym powietrzu razem ze swoimi znajomymi. W ostatnich latach głównie za sprawą gier komputerowych a następnie Internetu sytuacja diametralnie się zmieniła. Dzieci i młodzież dzięki nowym hobby siedzą najczęściej wpatrzeni w ekrany monitorów lub telefonów komórkowych. Skutkuje to wadami wzroku czy postawy – dodatkowo masowe unikanie zajęć wychowania fizycznego potęguje negatywne skutki. Ze strony psychicznej może to powodować wyobcowanie, problemy psychiczne czy problemy z komunikacją. Znaczący spadek kontaktów międzyludzkich w dzieciństwie i młodości może powodować trudności ze zbudowaniem silnych, trwałych i szczęśliwych relacji w życiu dorosłym. Wielomilionowa liczba osób samotnych dowodzi że jest to poważny problem w obecnym czasie. Obecnie wszystko zmienia się błyskawicznie ale jak widać czasami nie są to zmiany na lepsze. Niektóre formy rozrywki powodują więcej szkód niż pożytku.