Łatwy transport materiałów

Przenośniki to urządzenia przeznaczone do transportu materiałów np. sypkich, których tor przemieszczania się jest wyraźnie określony. Mają one szeroki wachlarz zastosowania. Przenośniki mamy np. taśmowe, członowe czy też wałkowe. Najbliższym naszemu sercu przenośnikiem taśmowym jest taśma przesuwająca nasze produkty przy kasie w centrach handlowych czy też taśma przesuwająca bagaże na lotnisku. Bardzo duże zastosowanie mają one w branży budowlanej np. do transportu gruzu czy też materiałów sypkich,takich jak piasek czy kruszywo. Ogromne ułatwienie dają takie urządzenia przy pracach głębinowych np. pogłębianie piwnic, w których pozyskany gruz wymaga wydobycia go na powierzchnię. W tym momencie nie jest potrzebny zbyt duży wysiłek ludzi będących przy tych robotach. Jest to urządzenie bardzo pomocne. Taśmociągi kubełkowe wykorzystuje się w rolnictwie do transportu np. zbóż oraz cukru. Również w przemyśle produkcyjnym wykorzystywane są przenośniki przy tzw. pracy „na taśmie”. Dany produkt przesuwany jest po taśmie od momentu produkcji po zapakowanie.

słowa kluczowe: Primacon przenośniki rolkowe, przenośniki Primacon, przenośniki rolkowe Primacon, przenośniki spiralne Primacon, yalung kang