Praca w wielkich biurach wymaga nie lada zaangażowania. Bardzo ważne jest, aby każdy pracodawca zdawał sobie sprawę, że jego podwładni muszą dysponować odpowiednim zasobem wiedzy na temat prawidłowego sposobu odżywania się. Dzięki temu będą oni mieli dużo energii, którą będą mogli pożytecznie wykorzystać w pracy. Bardzo ważne jest, aby eventy prozdrowotne były organizowane możliwie jak najczęściej i obejmowały coraz większe grupy pracowników. Dotyczy to w szczególności pracodawców, którzy zatrudniają osoby młode. Często to one mają największe problemy ze zrozumieniem wszelkich aspektów, które związane są z wykonywaniem pracy biurowej. W trakcie takich wydarzeń młodzi pracownicy otrzymują kompleksowe informacje na temat ergonomii pracy oraz ćwiczeń korekcyjnych, które zniwelują u nich wady postawy. Ponadto w ramach eventów organizowane są badania profilaktyczne oraz pomiary poziomu glukozy we krwi. Bardzo ważne jest, aby każdy pracownik, który ma możliwość uczestnictwa w szkoleniu, skorzystał z takiej możliwości.